C.I.B J SEVCH SEUCH NORDCH Fogdegårdens Cheeky

Cheekys första valpkull

Fader till valparna är Stakkelias Dacco